Staff

Research Fellow

 
 

 

Mitarbeiter/innen

Assoziierte

Affiliierte

Gäste

Ehemalige

 

İlkay Yilmaz

Academic Appointments | Courses taught | Courses Assisted | Education | Areas of Interest | Publications | Scholarships | Language Skills | Professional Service

Trennlinie

Academic Appointments nach oben

January 2017 -
December 2018

Research Associate, Leibniz-Zentrum Moderner Orient (Alexander von Humboldt Fellow)

2014-2015

Visiting Scholar, Zentrum Moderner Orient

2014- 2017

Assistant Professor, Istanbul University Faculty of Political Science

2005-2013

Research Assistant, Istanbul University Faculty of Political Science

Trennlinie

Courses taught nach oben

History of Political Thought (Istanbul University Faculty of Political Science, BA)

Administrative History of Turkey (Istanbul University Faculty of Political Science, BA)

Political Institutions in Turkey (Istanbul University Faculty of Political Science, BA)

Theories of State (Istanbul University Faculty of Political Science, Phd)

Security, Violence and Sovereignity (Istanbul University Faculty of Political Science, MA)

Trennlinie

Courses assisted nach oben

History of Political Thought (Istanbul University Faculty of Political Science, BA)

Administrative History of Turkey (Istanbul University Faculty of Political Science, BA)

History of Modern State in Turkey (Istanbul University Faculty of Political Science, MA)

Trennlinie

Education nach oben

PhD.: “II. Abdülhamid Döneminde Güvenlik Politikalari ve Coğrafi Mobilizasyon” (Security Policies and Geographical Mobilizaation During the Hamidian Era –Late Nineteenth Century, Ottoman Empire-) Istanbul University, Institute of Social Sciences, 2012.

M.A.: “1990 Sonrası Türkiye'de Demokratikleşmeye Kadın Hareketinin Etkisi: TCK Kadin Platformu Örneği”, (The Effect of Women’s Movement to the Democratization Process in Turkey: The Case of Women’s Platform for Turkish Panel Code), Istanbul University, Institute of Social Sciences, 2005.

B.A.: Istanbul University, Faculty of Political Science, International Relations, 2003

Trennlinie

Areas of Interest nach oben

State theory, security studies, Late Ottoman Empire, History of Modern Turkey, Armenian Studies, political theory, historical sociology, migration studies, history of passports, gender studies.

Trennlinie

Publications nach oben

 • "Propaganda By The Deed And Hotel Registration Regulations In The Late Ottoman Empire", Journal Of Ottoman And Turkish Studies Association, vol.4 /1, May 2017.
 • "Anarşizm Tehdidi ve Osmanlı Güvenlik Politikaları", Öncesi Ve Sonrasi ile 1915, Ermeni Siyaseti, Tehcir ve Soykırım [The Pre- and Post-History of the Year 1915: Armenian Policies, Relocation and Genocide], eds.Fikret Adanı, Oktay Özel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015.
 • "Anti-Anarchism and Security Perceptions during the Hamidian Era", Volume 1 (Spring 2014), The Whole World is Our Homeland: Italian Anarchist Networks in Global Context 1870-1939. http://www.zapruderworld.org/content/ilkay-yilmaz-anti-anarchism-and-security-perceptions-during-hamidian-era
 • "II. Abdülhamid Dönemi İdare ve Söylem Arasında: Fesad, Serseri, Anarşist", Toplumsal Tarih, Toplumsal Tarih, no:241, 2014.
 • "Osmanlı Kadın Tarihine İlişkin Birkaç Not", Kadın Araştırmaları Dergisi, no: 10, 2012.
 • "Osmanlı – Türk Tarih Yazımındaki Temel Eğilimler Ve Eleştiriler Çerçevesinde Bürokrasiye Yaklaşım Biçimleri", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol: 11, no: 21, 2012.
 • "Erik Jan Zürcher'le Söyleşi: Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün 75. Yılı", çev. İlkay Yılmaz, Tarih ve Toplumda Yeni Yaklaşımlar, sayı 11, 2010.
 • "Hareket ve Kurumsallaşma Arasında Türkiye'de Kadın Mücadelesi: Eşitlik, Özgürlük, Farklılık", Toplumsal Hareketler, Tarih, Teori ve Deneyim, der. Y.Doğan Çetinkaya, İletişim Yay., İstanbul, 2008.
 • "1990 Sonrası Türkiye'nin Demokratikleşmesine Kadın Hareketinin Etkisi", 2. Ulusal Sivil Toplum Kongresi "Küresel Eşitlik ve Adalet" Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2005.

Books:

 • Serseri, Anarşist ve Fesadın Peşinde, II. Abdülhamid Döneminde Güvenlik Politikaları Ekseninde Pasaport, Mürür Tezkeresi ve Otel Kayıtları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014. (Pursuit of Vagrant, Anarchist and Mischief: Internal Passports, Passports and Hotel Registers Through The Security Policies During the Abdulhamid II Era).

Presentations:

 • "Fear of Threat, Security Policies and Passportization in the Late Ottoman Empire" Aarhus Institute Of Advanced Studies Guest Lecture, 29.08.2016.
 • "Geç Osmanlı'da İç Güvenlik ve Göç/Coğrafi Hareketlilik Kontrolü", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çarşamba Seminerleri, 30.03.2016.
 • "Passports in the Late Ottoman Empire", PV, Zentrum Moderner Orient, 09.04.2015.
 • "Pursuit of Vagrant, Anarchist and Mischief: Internal Passports, Passports and Hotel Registers Through The Security Policies During the Abdulhamid II Era", Leiden University Institute for Area Studies, 12.05.2015.
 • "Stamping the Outsider Subjects Inside: The Passport Regulations in the Hamidian Period", The Making of Law in the Ottoman Space (1800-1914) International Workshop, Collège de France, Paris, 26.05.2015-27.05.2015.
 • "In Pursuit of Vagrants, Mischief and Anarchists: Passportization of the Ottoman Empire (1876-1908)", Colloquium of the History of Europe and the Mediterranean, Center for Mediterranean Studies, the Chair of the History of the Ottoman Empire and the Southeast Europe Society, Ruhr Universitat Bochum, 01.06.2015.
 • Fear of Propaganda by the Deed in the Late Ottoman Empire: Surveillance through Hotel Registers, Security, Crime, Punishment, and Prisons in the Late Ottoman Empire workshop, Forum Transregional Studien (Europa im Nahen Osten Der Nahe Osten in Europa)/Zentrum Moderner Orient, 09.06.2015.
 • "Stamping the Outsider Subjects Inside: The Passport Regulations in the Hamidian Period", Berliner Colloquium, Humboldt University, 10.07.2015.
 • YILMAZ, İlkay, " "Fesat"tan "Çapulcu"ya II. Abdülhamit'ten Günümüze Kent Güvenliğinin Sabitleri", Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları, 21.11.2013.
 • "Internal Passport Regulations and the Threat Perceptions in the Late 19th Century Ottoman Empire (1876-1908)", 9th European Social Science History Conference, Glasgow, Scotland, UK, 11-14 April 2012.
 • "Geographical Mobilization, Passport Regulations and Security Perceptions in the Hamidian Era", The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH)11-15 July 2011, Retz.
 • "Police and Policing in the Hamidian Era – İstanbul", PhD WORKSHOP, International Institute for Social History, Amsterdam,16 December, 2009.
 • "Türk Tarih Yazımındaki Temel Eğilimler ve Eleştiriler Çerçevesinde Bürokrasiye Yaklaşım Biçimleri" V. Kamu Yönetimi Forumu, 19.10.2007, Kocaeli Üniversitesi.
 • "Vatandaşlık ve Toplumsal Cinsiyet: Ne Kadar Eşitiz Ne Kadar Özgürüz", Yükselen Hassasiyetler İnişe Geçen Değerler: Türkiye'de Dünden Bugüne Bir Siyaset Yapma Biçimi Olarak Milliyetçilikler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 07.04.2007.
 • "Demokrasinin Demokratikleştirilmesi Tartışmaları Çerçevesinde Kamusal Alan Tartışmaları", Siyasi İlimler Türk Derneği IV. Lisansüstü Konferansı, 2006, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • "Invisible women in Turkey – Becoming more visible",The Seventh International Trade Union Women's School:Health and Reproductive Rights: Where is the bottom line?, Ağustos 2006, Podgorica-Karadağ.
 • "1990 Sonrası Türkiye'nin Demokratikleşmesine Kadın Hareketinin Etkisi", 2. Ulusal Sivil Toplum Kongresi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2005.
 • "1990 Sonrası Türkiye'nin Demokratikleşmesine Kadın Hareketinin Etkisi: TCK Kadın Platformu Örneği", Siyasi İlimler Türk Derneği 3. Lisansüstü Konferansı, 2005.
 • "Eşcinsel Kimlik Temelli Bir Örgüte Dahil Olan ve Olmayan Eşcinsel Erkeklerin Askerlik ve Ordu Kumruna Bakışları", İlkay Yılmaz-Işık Kıribrahim, Cinsel Yönelimleri Anlama Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi, 2004.
 • "Turkish Women: How They Organized", The Seventh International Trade Union Women's School:Health and Reproductive Rights: Where is the bottom line?, August 2006, Podgorica-Montenegro.
 • "Fesat"tan "Çapulcu"ya II. Abdülhamit'ten Günümüze Kent Güvenliğinin Sabitleri", Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları, 21.11.2013.

Radio Talks & Interviews

 • Vicdan Üzerinden Değil Adalet Üzerinden Kalıcı Barış Sağlanmalı, JİNHA interview, 07.11.2015
 • "Osmanlı'nın "Olağan Şüphelileri": Ermeniler", Agos interview, 09.01.2015
 • "II. Abdülhamid Dönemi'nde Kontrol ve Söylem Üzerine", Fikr-i
  Takip, Açık Radyo, 28.04.2014
 • "II. Abdülhamid Dönemi'nde Güvenlik Politikaları", Cuma Adlı Adamlar, Açık Radyo, 23.10.2015

Trennlinie

Scholarships nach oben

Swedish Institute Summer University on “Theories of Gender and Diversity and Democratic Practices in Local Government”, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, 11-22 June 2007 (Swedish Institute Scholarship)

TÜBİTAK BİDEP Scholarship for Phd research, Leiden University, Leiden, 2009-2010, supervisor: Prof. Dr. Erik Jan Zürcher

TÜBİTAK BİDEP Scholarship for postdoctoral research, Zentrum Moderner Orient, Berlin, 2014-2015

Alexander von Humboldt Stipendiaten, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, January 2017- December 2018.

Trennlinie

Language Skills nach oben

Turkish (native), Ottoman Turkish (advanced-rika), English (fluent), German (beginner)

Trennlinie

Professional Service nach oben

Istanbul University International Academic Relations Committee Rapporteur