Publikationen

Publikationen der Mitarbeiter

 
 

Aktuelle Ausgaben / Bestellmöglichkeit

ZMO Studien

ZMO Programmatic Texts

ZMO Working Papers

Publikationen der Mitarbeiter

Internetpublikationen

ZMO Arbeitshefte und Schriften

 

Ülker, Erol

2016
- Emperyalizm, İşgal ve İşçi Hareketi: Konstantinopol Tramvay ve Elektrik Şirketi (Imperialism, Occupation, and Labor Movement: Constantinople Tramway and Electric Company). In Ahmet Bekmen, Barış Alp Özden (Eds.): Emperyalizm: Teorik ve Güncel Tartışmalar. Istanbul: Habitus Kitap, 2016, 313–341.

- İşgal İstanbul’unda Müdafaa-i Milliye’nin Kuruluşu Üzerine Bir Değerlendirme: İttihatçılar, Komünistler, Sosyalistler (An Assessment on the Establishment of the Committee of National Defense). In Kebikeç (Frühling), 2016, 67–94.